Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Podkomitet Monitorujący PO KL

W ramach PO KL zostało powołanych 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL dla komponentu regionalnego Programu. W skład Podkomitetu Monitorującego PO KL woj. podlaskiego wchodzi 20 osób, w tym przedstawiciele strony samorządowej (8 osób), przedstawiciele strony rządowej (3 osoby) oraz przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych województwa podlaskiego. W pracach Podkomitetu Monitorującego PO KL uczestniczą też osoby w charakterze obserwatorów bez prawa do głosowania (przedstawiciel Komisji Europejskiej, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

Do zadań Podkomitetu należy: zatwierdzanie sprawozdań z realizacji Priorytetów, rekomendowanie Instytucji Zarządzającej akceptacji Planów działania przygotowanych przez Instytucje Pośredniczące PO KL komponentu regionalnego oraz monitorowanie realizacji Priorytetów na poziomie województw. Podkomitety będą odpowiedzialne za zapewnienie komplementarności działań finansowanych z EFS z działaniami finansowanymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Instrumentami Polityki Rolnej i Rybackiej.

Wszelkich informacji związanych z działalnością Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego udziela:

Sekretariat Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Małgorzata Fiedorczuk

Referat Koordynacji i Wdrażania PO KL

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Poleska 89, 15 - 874 Białystok,

tel. (85) 66 54 253, fax. (85) 66 54 242, e-mail: malgorzata.fiedorczuk@wrotapodlasia.pl

Odwiedzin: 4917484
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04627 5.22 MB
routeShutdown 0.00098 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00101 0.06 MB
preDispatch 0.16215 2.26 MB
postDispatch 0.21295 5.69 MB
dispatchLoopShutdown 0.37518 14.37 MB
SQL
Type Value
Executed 15 queries in: 0.042296409606934 seconds
Average query length: 0.0028197606404622 seconds
Queries per second: 354.64003066447
Longest query length: 0.019681930541992
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
podkomitet-monitorujacy-po-kl
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id e2jk4me80bk6qg5t474h3m4is6
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1548124069
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value