Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem jest podwyższenie jakości i efektywności kształcenia i szkolenia odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach tego Priorytetu będzie wspierany udział Polski w międzynarodowych projektach badawczych takich jak PISA lub PIRLS oraz w nowych przedsięwzięciach inicjowanych m.in. przez Komisję Europejską (np. dotyczących kompetencji dorosłych lub pracy nauczycieli).

Wspomaganie procesu oceny jakości obejmie także: na poziomie oświaty rozwój systemu akredytacji placówek oświatowych prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a na poziomie szkolnictwa wyższego - wsparcie działań realizowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem oceny jakości kształcenia na poziomie wyższym prowadzonego w formie na odległość. Przewiduje się również dalszy rozwój akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

Planowana jest też realizacja ogólnokrajowych programów rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi, mających na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych i technicznych, co z kolei może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Zwiększeniu konkurencyjności gospodarki i utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu gospodarczego służyć będą też projekty dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego w obszarze badań i innowacji, m.in. w zakresie kształtowania umiejętności zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników.

 

W ramach Priorytetu realizowane będą następujące Działania:

 
Odwiedzin: 4833851
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04713 5.22 MB
routeShutdown 0.00092 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00096 0.06 MB
preDispatch 0.1604 2.25 MB
postDispatch 0.22913 5.92 MB
dispatchLoopShutdown 0.36507 14.37 MB
SQL
Type Value
Executed 24 queries in: 0.028633832931519 seconds
Average query length: 0.0011930763721466 seconds
Queries per second: 838.16931031899
Longest query length: 0.0043249130249023
Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
priorytet-3
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id 8ckm0e6fr7gtc2adsoifp7s3p4
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1540099583
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value