Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

PRIORYTET V: Dobre rządzenie

Celem tego Priorytetu jest podniesienie potencjału administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości w obszarze stanowienia prawa oraz wzmacniania zdolności do świadczenia wysokiej jakości usług.

Sprawna i efektywna administracja wpływa na wzrost gospodarczy i rozwój państwa. Dlatego też w ramach tego Priorytetu przewidywane jest wsparcie ukierunkowane na podniesienie potencjału administracji. W ramach Priorytetu przewidywane jest zatem wsparcie potencjału regulacyjnego polskiej administracji poprzez udoskonalenie procesu stanowienia prawa oraz przegląd istniejących już aktów prawnych pod kątem możliwości ich uproszczenia. Podjęte zostaną również działania ukierunkowane na wzmacnianie zdolności administracji do tworzenia długofalowych strategii lub programów rozwojowych o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym lub lokalnym.

Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego pociąga za sobą również potrzebę inwestowania w kadry zatrudnione w administracji. W ramach Priorytetu przewiduje się zatem wsparcie dla działów kadr w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz przeprowadzenie ogólnych i specjalistycznych szkoleń dla pracowników administracji publicznej.

Ze względu na konieczność usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, wsparcie udzielane będzie także instytucjom i kadrom tego sektora.

Niezbędne wydaje się również zapewnienie partnerskiego modelu współpracy administracji oraz partnerów społeczno-gospodarczych, przy równoległym wspieraniu potencjału trzeciego sektora, aby w sposób efektywny i profesjonalny świadczył usługi publiczne.

W ramach Priorytetu realizowane będą następujące Działania:

 
Odwiedzin: 4833940
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04396 5.22 MB
routeShutdown 0.00091 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00095 0.06 MB
preDispatch 0.15668 2.25 MB
postDispatch 0.22726 5.92 MB
dispatchLoopShutdown 0.35725 14.37 MB
SQL
Type Value
Executed 25 queries in: 0.02941370010376 seconds
Average query length: 0.0011765480041504 seconds
Queries per second: 849.94407068169
Longest query length: 0.0042660236358643
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3999'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
priorytet-5
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id 6jl7p07be50lbsdqkn84q68gb2
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1540104547
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value