Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Umowa o dofinansowanie

   
Niniejsza wersja dokumentu pn.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator pzp) obowiązuje w odniesieniu do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi do dnia 31 maja 2014 r. oraz w odniesieniu do umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest niniejsza wersja taryfikatora, bez względu na datę wykrycia nieprawidłowości”
Zgodnie ze wskazaniem w pkt 2 dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator), taryfikator pzp znajduje zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r., przy czym, w przypadku umów o dofinansowanie projektu, do których załączono taryfikator pzp stosuje się taryfikator pzp wynikający z zawartej umowy
Odwiedzin: 4648556
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04745 5.22 MB
routeShutdown 0.00098 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00101 0.06 MB
preDispatch 0.16541 2.25 MB
postDispatch 0.27771 6.24 MB
dispatchLoopShutdown 0.41256 14.61 MB
SQL
Type Value
Executed 17 queries in: 0.060898542404175 seconds
Average query length: 0.0035822672002456 seconds
Queries per second: 279.15282252855
Longest query length: 0.02226996421814
Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('media','/umowa-o-dofinansowanie.html'),('media_file_2021','/umowa-o-dofinansowanie.html'),('media_file_2020','/umowa-o-dofinansowanie.html'),('media_file_711','/umowa-o-dofinansowanie.html'),('media_file_382','/umowa-o-dofinansowanie.html'),('media_file_379','/umowa-o-dofinansowanie.html')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
umowa-o-dofinansowanie
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id b4s3g6of0sk69t3rh60p9ogme5
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1511297161
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value