Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Zaproszenie do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena działań PO KL na rzecz osób starszych oraz osób młodych w kontekście sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL na rzecz osób starszych oraz osób młodych w kontekście sytuacji na rynku pracy  w województwie podlaskim”

Informacje dotyczące warunków realizacji badania znajdują się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (poniżej).

Ofertę w wersji papierowej oraz elektronicznej (płyta CD) należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul.  Poleska 89
15-874 Białystok
z dopiskiem oferta na badanie ewaluacyjne pn. ” Ocena działań PO KL na rzecz osób starszych oraz osób młodych w kontekście sytuacji na rynku pracy  w województwie podlaskimNIE OTWIERAĆ

Do dnia – 12 lutego 2015 r. do godziny  15:30 
(decyduje data wpływu oferty do UMWP – Departament EFS)

Wszelkich informacji dot. badania udziela:
Małgorzata Fiedorczuk
Referat Koordynacji i Wdrażania PO KL
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Tel.: (85) 66-54-253
Fax: (85) 66-54-242
e-mail: malgorzata.fiedorczuk@wrotapodlasia.pl

Zamówienie realizowane jest zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 219/3365/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz realizacji zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy pzp.

Odwiedzin: 4855323
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.08277 5.22 MB
routeShutdown 0.00099 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00102 0.06 MB
preDispatch 0.23806 2.25 MB
postDispatch 0.37169 6.22 MB
dispatchLoopShutdown 0.52889 14.60 MB
SQL
Type Value
Executed 24 queries in: 0.075973987579346 seconds
Average query length: 0.0031655828158061 seconds
Queries per second: 315.8975955413
Longest query length: 0.044396162033081
Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('page_842_entries','/zamowienia/2389,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-realizacje-badania-ewaluacyjnego-pn-----ocena-dzialan-po-kl-na-rzecz-osob-starszych-oraz-osob-mlodych-w-kontekscie-sytuacji-na-rynku-pracy-w-wojewodztwie-podlaskim---1423222139.html'),('entry_2389','/zamowienia/2389,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-realizacje-badania-ewaluacyjnego-pn-----ocena-dzialan-po-kl-na-rzecz-osob-starszych-oraz-osob-mlodych-w-kontekscie-sytuacji-na-rynku-pracy-w-wojewodztwie-podlaskim---1423222139.html')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
zamowienia
content_id
2389
content_title
zaproszenie-do-skladania-ofert-na-realizacje-badania-ewaluacyjnego-pn-----ocena-dzialan-po-kl-na-rzecz-osob-starszych-oraz-osob-mlodych-w-kontekscie-sytuacji-na-rynku-pracy-w-wojewodztwie-podlaskim---1423222139
module
blog
controller
index
action
index
SESSION
Key Value
session_id 4c7g55849a3b9som96gc59o366
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1542216027
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value