Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Wyniki postępowania na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena działań PO KL na rzecz osób starszych oraz osób młodych w kontekście sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego informuje, iż w ramach przeprowadzonego postępowania na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena działań PO KL na rzecz osób starszych oraz osób młodych w kontekście sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WYG PSDB Sp. z o.o. w Warszawie.

Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie zasad i trybu udzielania oraz realizacji zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Dziękujemy Oferentom za przygotowanie i złożenie ofert.

Odwiedzin: 4463710
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04488 5.22 MB
routeShutdown 0.00104 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00107 0.06 MB
preDispatch 0.15681 2.25 MB
postDispatch 0.22105 5.82 MB
dispatchLoopShutdown 0.34197 14.31 MB
SQL
Type Value
Executed 9 queries in: 0.034969806671143 seconds
Average query length: 0.0038855340745714 seconds
Queries per second: 257.36487721068
Longest query length: 0.015484809875488
Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('page_842_entries','/zamowienia/2400,wyniki-postepowania-na-wykonanie-badania-ewaluacyjnego-pn-----ocena-dzialan-po-kl-na-rzecz-osob-starszych-oraz-osob-mlodych-w-kontekscie-sytuacji-na-rynku-pracy--w-wojewodztwie-podlaskim---.html'),('entry_2400','/zamowienia/2400,wyniki-postepowania-na-wykonanie-badania-ewaluacyjnego-pn-----ocena-dzialan-po-kl-na-rzecz-osob-starszych-oraz-osob-mlodych-w-kontekscie-sytuacji-na-rynku-pracy--w-wojewodztwie-podlaskim---.html')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
zamowienia
content_id
2400
content_title
wyniki-postepowania-na-wykonanie-badania-ewaluacyjnego-pn-----ocena-dzialan-po-kl-na-rzecz-osob-starszych-oraz-osob-mlodych-w-kontekscie-sytuacji-na-rynku-pracy--w-wojewodztwie-podlaskim---
module
blog
controller
index
action
index
SESSION
Key Value
session_id cp75duevl1j7p6ppuq5o74mfp7
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1498595383
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value